Porady

Transport morski

Transport morski

Żegluga morska jest jedną z form transportu. Odgrywa największą rolę w przewozie towarów, ze względu na długi czas podróży ma mniejsze znacznie w przewozach pasażerów.

Transport morski w Polsce

W 2010 roku morska flota transportowa składała się ze 121 statków. W porównaniu z rokiem 1999 liczba ta zmniejszyła się o 28 statków. Część statków pływa pod obcą banderą z uwagi na niższe opłaty. Do dyspozycji miały one cztery duże porty: w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu. Te dwa ostatnie porty pełnią także rolę portów śródlądowych. Wśród portów o charakterze przeładunkowym największy znajduje się w Gdańsku. Port ten specjalizuje się w przeładunku ropy naftowej, węgla i siarki. Port w Gdyni specjalizuje się w przeładunku zboża, jest portem kontenerowym i drobnicowym.

Portem drobnicowym jest także port w Szczecinie

Specjalizuje się on również z przeładunku surowców chemicznych, rud i zboża. Port w Świnoujściu wyspecjalizował się w przeładunku surowców chemicznych, węgla i rud surowcowych. Oprócz tych dużych portów funkcjonują także mniejsze porty w Darłowie, Ustce, Elblągu i Kołobrzegu. Statki wypływające z polskich portów przewożą także pasażerów. Zdecydowana większość pasażerów wypływa do Szwecji, Finlandii, Danii i Niemiec. Najwięksi polscy armatorzy to: Polska Żegluga Morska, Polskie Linie Oceaniczne, Polska Żegluga Bałtycka.

Transport śródlądowy

Mimo sprzyjających warunków do żeglugi śródlądowej, transport ten nie odgrywa zbyt znaczącej roli w Polsce. Transportem śródlądowym przewożonych jest niecałe 1 procent ładunków. Wśród rzek najważniejszą rolę w transporcie śródlądowym odgrywa Odra. To zasługa Kanału Gliwickiego, który łączy ją z Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym. Odra łączy się także z siecią kanałów po niemieckie stronie granicy, łączy się więc z kanałami wodnych dróg śródlądowych na terenie Europy Zachodniej. Dla transportu śródlądowego dużą rolę odgrywa także Kanał Bydgoski, który łączy Wisłę z Odrą za pośrednictwem Warty i Noteci. Kanały na terenie Polski Północno-Wschodniej służą głównie w celach turystycznych.