Porady

Śmierć właściciela rachunku lub lokaty: czy można odziedziczyć pieniądze?

Śmierć właściciela rachunku lub lokaty: czy można odziedziczyć pieniądze?

Wiele osób nie wie, co stanie się z pieniędzmi zgromadzonymi na rachunku bankowym oszczędnościami po ich śmierci. W jaki sposób mogą je przekazać swoim bliskim?

Najczęściej wybierane rozwiązanie to upoważnienie członka rodziny do prawa korzystania z konta. Rozwiązanie to wiąże się jednak z pewnym ryzykiem. W chwili śmierci właściciela konta udzielone przez niego pełnomocnictwo automatycznie wygasa. Osoba upoważniona nie może więc wypłacić pieniędzy znajdujących się na rachunku. Jeżeli to zrobi i nie poinformuje banku, że właściciel konta zmarł, działa bezprawnie. Bank może nie tylko dochodzić naprawienia szkody, ale także może zawiadomić prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Z kolei inni spadkobiercy zmarłego mogą domagać się od osoby, która wypłaciła środki znajdujące się na rachunku ich zwrotu.

Przed taka sytuacją można zabezpieczyć się wydając w banku dyspozycję wypłaty środków na wypadek śmierci

Dyspozycję należy złożyć na piśmie w dowolnym oddziale banku, w który założyliśmy rachunek. Dyspozycję można w każdej chwili odwołać lub zmienić. Osoby, które zostaną wskazane otrzymają środki natychmiast, kiedy tylko przedstawią w banku akt zgonu właściciela rachunku. Dyspozycję wypłaty pieniędzy na wypadek śmierci można zrobić na rzecz współmałżonka, dziecka, rodziców, rodzeństwa.

Dyspozycja wypłaty środków

W przypadku, kiedy nie złożymy dyspozycji wypłaty środków, pieniądze znajdujące się na rachunku zostaną podzielone pomiędzy wszystkich spadkobierców zmarłego właściciela konta. Spadkobiercy zmarłego powinni zgłosić się do banku z aktem zgonu; bank zamrozi środki znajdujące się na rachunku do czasu, aż spadkobiercy załatwią wszystkie sprawy spadkowe. Pieniędzy z konta nie będzie mógł wypłacić żaden ze spadkobierców. Za prowadzenie rachunku bank w takiej sytuacji nie pobiera żadnych dodatkowych opłat. W przypadku lokaty nie nalicza już także odsetek. Spadkobiercy otrzymają pieniądze w chwili dostarczenia do banku dokumentu potwierdzającego prawo do nabycia spadku. Jeżeli są zgodni, akt poświadczenie dziedziczenia może sporządzić notariusz.