Porady

Kiedy bank może wypowiedzieć umowę kredytową?

Kiedy bank może wypowiedzieć umowę kredytową?Najczęściej nie jesteśmy świadomi w chwili podpisywania umowy kredytowej, że w każdej chwili może ona zostać przez bank wypowiedziana. Rozwiązanie to jest stosowane przez banki bardzo rzadko, najczęściej w sytuacji, gdy inne środki mające na celu zdyscyplinowanie dłużnika zawiodły.

Sytuacje, w których może dojść do wypowiedzenia przez bank umowy kredytowej, są w niej zapisane bardzo jasno i szczegółowo. Warto więc być świadomym kredytobiorcą i dokładnie zapoznać się z treścią umowy jeszcze przed jej podpisaniem. Dzięki temu nie będziemy przykro zaskoczeni, gdy bank zdecyduje się na krok ostateczny i wypowie nam umowę. Niżej przedstawimy sytuacje, które są najczęstszą przyczyną wypowiadania umów kredytowych.

Zmiana zdolności kredytowej

Zmiany w zakresie zdolności kredytowej mogą pojawić się na skutek utraty pracy lub obniżenia zarobków. Dotyczy to również narodzenia się nowego członka rodziny. Każda z tych sytuacji powoduje zmniejszenie zdolności kredytowej. Rzadko jednak zdarza się, aby bank sięgnął po ostateczne rozwiązanie i wypowiedział umowę. Najczęściej zaprasza kredytobiorcę do siebie i wspólnie z nim szuka rozwiązania, które jest korzystne dla obu stron. Bankowy urzędnik może zaproponować osobom, których zdolność kredytowa zmniejszyła się wydłużenie okresu kredytowania czy wakacje kredytowe.

Nieterminowe płacenie rat

Najczęściej banki decydują się wypowiedzieć umowę kredytową tym kredytobiorcom, którzy spóźniają się z płaceniem kolejnej raty. Warto przy tym pamiętać, że każdy bank inaczej traktuje nieterminowych dłużników. W jednym można spodziewać się wizyty komornika już po niezapłaceniu jednej raty. Inne są bardziej tolerancyjne i najpierw próbują ustalić, dlaczego kredytobiorca nie wpłacił należnej raty. Zanim podpiszemy umowę zapytajmy urzędnika bankowego na jak dużą tolerancję ze strony banku możemy liczyć.

Wypowiedzenie umowy kredytowej nie jest rozwiązaniem korzystnym dla żadnej ze stron. Po rozwiązanie to banki sięgają więc bardzo rzadko. To wyjście ostateczne.