Porady

Umowa rachunku bankowego

Umowa rachunku bankowego

Każdy klient banku, który zdecyduje się na otwarcie rachunku bankowego podpisuje z bankiem umowę na jego prowadzenie. Na podstawie zawartej z bankiem umowy świadczy on określone usługi, a klienci wiedzą, na co tak naprawdę się zdecydowali.

Umowa na prowadzenie rachunku bankowego zawsze jest sporządzana w formie pisemnej. Może zostać zawarta na bardzo różny okres.

Umowy na prowadzenie rachunku mogą być sporządzone na czas określony lub nieokreślony

Jaki będzie okres obowiązywania umowy zależy tylko od klienta. Banki nie narzucają klientom konkretnych rodzajów umów. Umowa zawierana z bankiem na prowadzenie rachunku bankowego jest umową cywilnoprawną. Warunki jej zawierania regulowane są nie tylko przepisami Prawa bankowego, ale także Kodeksu cywilnego.

Umowa zawierana z bankiem na prowadzenie rachunku bankowego musi zawierać informacje dotyczące:
– rodzaju otwieranego rachunku;
– stron umowy;
– waluty, w której rachunek jest zakładany;
– czasu trwania umowy;
– wysokości oprocentowania środków na rachunku.

Oprocentowanie

Jeżeli chodzi o ostatni punkt, który musi zostać zapisany w umowie warto pamiętać, że oprocentowanie nie dotyczy wszystkich rodzajów rachunków dostępnych w bankach. W przypadku, kiedy rachunek jest oprocentowany, w umowie nie może zabraknąć zapisów, które dotyczą:
– sposobu kapitalizacji odsetek;
– możliwości ich zmiany;
– ewentualnej ich wypłaty.

Umowa rachunku bankowego musi zawierać także informacje o wysokości prowizji i ewentualnych opłatach dodatkowych, które bank pobiera. Dla osoby zakładającej rachunek bankowy informacje te są bardzo ważne, gdyż to one decydują o tym, że oferta banku w przypadku konkretnego rodzaju rachunku jest dla niej rzeczywiście korzystna.

Z chwilą podpisania umowy rachunku bankowego, bank bierze na siebie obowiązek przechowywania pieniędzy klienta przez okres określony w umowie na określonym koncie. W zapisach umowy mogą znaleźć się także zapisy dotyczące sposobu rozliczania zgromadzonych na rachunku środków. Żaden rachunek bankowy nie może być prowadzony bez sporządzonej na piśmie umowy.