Porady

Kredyt konsumpcyjny: rodzaje jego zabezpieczenia

Kredyt konsumpcyjny: rodzaje jego zabezpieczeniaBank udzielający kredytu chce mieć pewność, że odzyska on pożyczone klientom pieniądze. Stąd też wymaga, ich spłata została zabezpieczona. Jakie są formalności i rodzaje zabezpieczenia tych kredytów?

Formalności

Czas oczekiwania na decyzję w sprawie przyznania kredytu konsumpcyjnego jest bardzo krótki. Banki nie wymagają również wielu formalności. Najczęściej przyszły kredytobiorca musi do wniosku o kredyt dołączyć zaświadczenie o dochodach. W przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę zaświadczenie o dochodach wystawia na specjalnym druku ich pracodawca. Przy ubieganiu się o kredyt konsumpcyjny niezbędny jest również dowód osobisty.

Rodzaje zabezpieczeń kredytów konsumpcyjnych

Rodzajów zabezpieczeń, które można zastosować bank w przypadku udzielanie kredytu konsumpcyjnego jest kilka. Dzisiaj jednak w większości przypadków wystarcza złożone przez kredytobiorcę oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Są jednak sytuacje, w których bank stosuje inne rodzaje zabezpieczeń. Może to być:

–    poręczenie przez osoby trzecie. W przypadku gdy kredytobiorca przestanie spłacać raty, bank wezwie do ich spłaty poręczyciela;

–    ubezpieczenie. Stosowane jest przez banki coraz częściej. Najczęściej składka pobierana jest jednorazowo. Gdy kredytobiorca nie będzie wywiązywał się ze spłaty rat, zadłużenie zostanie spłacone przez zakład ubezpieczeń;

–    blokada środków na rachunku bankowym. W tym przypadku kredytobiorca udziela bankowi pełnomocnictwa. Na jego podstawie bank może zablokować część lub całość środków, które znajdą się na tym rachunku. Mogą to być środki na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym czy koncie oszczędnościowym;

–    kaucja. Kredytobiorca zobowiązany jest do przekazania na rzecz banku określonej w umowie kwoty pieniędzy. Gdy nie będzie wywiązywał się ze spłaty rat, kaucja zostanie przejęta w całości przez bank. W ten sposób zostaną pokryte zobowiązania kredytobiorcy wobec niego;

–    weksel in blanco.

Zabezpieczenie kredytu wymagane jest przez wszystkie banki. Ale rodzaj zabezpieczenia jest indywidualnie ustalany przez bank.