Porady

Ubezpieczenie równa się pewność

Ubezpieczenie równa się pewnośćWiele osób zastanawia się nad tym, czy jest sens się ubezpieczać. Na pewno tak. W naszym życiu bowiem niejednokrotnie ulegamy nieszczęśliwym wypadkom, których konsekwencją mogą być nawet poważne kłopoty finansowe.

Ubezpieczenie właśnie chroni nas przed skutkami negatywnych zdarzeń, zapewnia nam też bezpieczeństwo finansowe w przyszłości.

Obowiązki spoczywające na kierowcach

Ubezpieczenia dzielą się na obowiązkowe i dobrowolne. Jeżeli chodzi o te pierwsze, natychmiast przychodzi nam do głowy obowiązkowe ubezpieczenie OC kierowców. Najważniejszym zadaniem tego ubezpieczenia jest ochrona kierującego przed konsekwencjami finansowymi w razie, gdy wyrządzi on jakąś szkodę. Nie ponosi wtedy kosztów ewentualnej naprawy samochodu osoby poszkodowanej. A jak wiemy, koszty takie mogą być bardzo duże. Podczas wypadku drogowego mogą zdarzyć się nie tylko szkody majątkowe, ale uczestnicy mogą ulec także poważnym uszkodzeniom ciała, a nawet ponieść śmierć.
W takiej sytuacji zakład ubezpieczeniowy pokrywa wydatki związane między innymi z leczeniem, rehabilitacją, pokrywa też koszty pogrzebu ofiary wypadku.
Oczywiście pokrycie kosztów odbywa się pod warunkiem, że szkody nie były wyrządzone umyślnie lub np. po spożyciu alkoholu.

Polisa „antykradzieżowa”

Wielu kierowców, zwłaszcza posiadaczy nowych samochodów, wykupuje polisę AC, najczęściej po to, by zabezpieczyć się przed ich kradzieżą. Bo tylko to ubezpieczenie zapewni wypłatę odszkodowania po kradzieży. Poza tym z polisy AC zostaną pokryte koszty napraw czy zarysowań, które właściciel auta zrobił z własnej winy.
Oczywiście również w przypadku ubezpieczenia AC, może zdarzyć się odmowa wypłaty odszkodowania, np. z powodu rażącego niedbalstwa. Przykładem może być sytuacja, w której ktoś kradnie zostawiony na parkingu otwarty samochód.
Jeżeli chodzi o inne rodzaje ubezpieczeń, wskazane jest ubezpieczenie domu i mieszkania. Wprawdzie nie będzie ono w stanie uchronić naszego domu przed pożarem czy zalaniem, ale sprawi, że szkody szybko naprawimy.
Dla wielu osób istotne są też ubezpieczenia na życie i zdrowie, które bywają ogromnym wsparciem finansowym w wypadku zdarzeń losowych.