Koniec wsparcia dla Windows Server 2003 i co dalej?
Sprzęt Technologie

Koniec wsparcia dla Windows Server 2003 i co dalej?

Firma Microsoft ogłosiła informację, że z dniem 14 lipca 2015 roku nastąpi koniec wsparcia dla Windows Server 2003. Dla systemów, które z różnych powodów nie będą gotowe do przejścia na nowszą platformę po 14 lipca 2015 r. Microsoft przygotowuje płatną usługę wsparcia, której koszty będą wyższe niż standardowa oferta tego typu.

Użytkownicy tego systemu, którzy będą z niego korzystać po dacie wygaśnięcia, narażają się na niebezpieczeństwo. Komputery oparte na systemach operacyjnych bez wsparcia technicznego i dostępnych poprawek są bardziej podatne na zagrożenia związane z bezpieczeństwem teleinformatycznym. Niestety, z Windows Server 2003 korzysta duża część administracji publicznej. Stanowi to realny problem zarówno dla urzędników jak i obywateli. Cyberprzestępcy czyhają na takie „łakome kąski”, wyszukują luki w zabezpieczeniach po to, aby wykraść dane personalne, informacje dotyczące kont bankowych czy zapisane hasła do popularnych serwisów internetowych.

Taki stan prowadzi do braku możliwości zarządzania standardami bezpieczeństwa, przez co zwiększa się zagrożenie uzyskania niepomyślnego wyniku kontroli wykonywanej przez organ audytujący, co może doprowadzić w konsekwencji do zawieszenia licencji i certyfikatów. Placówka publiczna, która nie uzyska pozytywnego wyniku kontroli może zostać w ostateczności zawieszona w działalności do czasu poprawienia jakości bezpieczeństwa.

Zalecone jest przeprowadzenie inwentaryzacji zasobów serwerowych oraz aplikacji. Należy również zaplanować migrację na nowsze platformy zapewniające wyższy poziom bezpieczeństwa. Procesy przejścia na nowe oprogramowanie w zależności od wielkości organizacji, posiadanej architektury, aplikacji i zasobów trwają średnio od kilku do kilkunastu miesięcy.

Firma Microsoft proponuje swoim klientom korzystną alternatywę! Jest nią darmowa migracja do Windows Server 2012. Udostępnia ona darmowy program: Microsoft Deployment Toolkit (MDK), który dostarcza wszelkie potrzebne narzędzia, procesy i wytyczne do przeprowadzenia aktualizacji.