Porady

Przemysł chemiczny w Polsce

Przemysł chemiczny jest jedną z nowoczesnych gałęzi przemysłu przetwórczego. Jest dla nas bardzo ważny.

Działa prężnie, zaspokajając prawie w 50 procentach rynek krajowy.

Produkty, których dostarcza przemysł chemiczny

Do gotowych wyrobów, które dostarcza przemysł chemiczny należą między innymi:
– leki;
– barwniki;
– nawozy sztuczne;
– włókna sztuczne.

Przemysł chemiczny wytwarza także półsurowce wykorzystywane do produkcji innych wyrobów. Do półsurowców należy między innymi soda kaustyczna i kwas siarkowy. Przemysł chemiczny obejmuje 9 branż. Najważniejsze z nich to:
– produkcja wyrobów farmaceutycznych;
– tworzyw sztucznych i ich wyrobów;
– produkcja farb i lakierów;
– chemii gospodarczej;
– wyrobów toaletowych, kosmetycznych i gumowych.

Gdzie działają zakłady przemysłu chemicznego?

Ulokowano je biorąc pod uwagę profil produkcji i technologię wytwarzania. Przy produkcji niektórych wyrobów niezbędne są surowce mineralne, stąd część zakładów znajduje się na terenach bogatych w złoża mineralne. Inne zlokalizowana w sąsiedztwie ośrodków badawczych, inne w pobliżu rzek, które charakteryzują się dużym przepływem wód.

Przemysł chemiczny w Polsce

Nieorganiczny przemysły chemiczny oparty jest na dwóch surowcach: siarce i soli kamiennej. Permska sól kamienna eksploatowane jest w Wielkopolsce i na Kujawach. Sól trzeciorzędowa eksploatowana jest na Podkarpaciu, nadmorskim pasie od Wejherowa do Łeby, w okolicach Żor i Rybnika. Przemysł chemiczny potrzebuje soli do produkcji między innymi kwasu solnego i sody. Bogate złoża siarki znajdują się w okolicach Lubaczowa, Szydłowca i Tarnobrzega. Siarka wydobywana jest dwiema metodami: otworową i odkrywkową. Jest niezbędna do wytwarzania kwasu siarkowego, środków farmaceutycznych, tworzyw sztucznych, syntetycznego kauczuku. Przemysł chemiczny korzysta również z surowców fosforytonośnych. Są one wykorzystywane między innymi do produkcji nawozów fosforowych. Surowców tych jest na terenie Polski niewiele, co wymusza ich import. Największym producentem nawozów fosforowych są Zakłady Chemiczne „Police”.