Porady

Przemysł metalurgiczny w Polsce

Przemysł metalurgiczny w Polsce

Przez wiele lat przemysł metalurgiczny odgrywał niezwykle ważną rolę w naszym kraju. Ma bardzo długie tradycje, a szczególnie hutnictwo żelaza.

Gałęzie, które składają się na przemysł metalurgiczny

Na przemysł metalurgiczny składa się produkcja metali i ich stopów oraz ich dalsza obróbka, której celem jest nadanie produktom końcowym odpowiednich właściwości. Cechą charakterystyczną tego przemysłu jest ograniczony asortyment gotowych wyrobów oraz niski stopień przetworzenia surowców. Zakłady przemysłu metalurgicznego powstawały na tych obszarach, gdzie występują surowce naturalne.

Hutnictwo żelaza

Zaczęło rozwijać się w Polsce już w XIX wieku. Najwięcej hut w tym okresie powstało w rejonie Gór Świętokrzyskich, czyli w Staropolskim Okręgu Przemysłowym. Nasz kraj nie dysponuje dużymi zasobami rud żelaza, które mają wysoką jakość. Złoża hematytów i magnetytów są niewielkie. Przeważają złoża syderytów, które charakteryzują się niską jakością. Wiele hut zostało zlokalizowanych na terenie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Lokalizację tę wybierano ze względu na znajdujące się na terenie Górnego Ślaska bardzo bogate złoża węgla kamiennego. Wyroby przemysłu hutniczego wykorzystuje między innymi przemysł maszynowy. W latach 70. duże złoża rud żelaza zostały odkryte na Suwalszczyźnie. Pojawiły się więc pomysły, aby właśnie tam budować nowe zakłady przemysłu metalurgicznego. Na szczęście plany te nie zostały zrealizowane, co pozwoliło ocalić unikalne krajobrazy Suwalszczyzny.

Hutnictwo metali nieżelaznych

W naszym kraju produkowane są metale nieżelazne: ołów, miedź, aluminium, cynk. Są wytwarzane bardzo energochłonną metodą elektrolityczną. Złoża miedzi występują głównie w rejonie od Lubina do Głogowa. Miedź otrzymywana jest głównie z rudy siarczkowej. W okolicach Bytomia i Olkusza występują rudy cynku i ołowiu. To w okolicach tych miast rozwinęło się więc hutnictwo cynku i ołowiu. Huta aluminium znajduje się w Koninie. Surowcem do produkcji jest pochodzący z importu koncentrat tlenku glinu.