Porady

Dokumenty potrzebne do kredytu

Dokumenty potrzebne do kredytuW zależności od rodzaju kredytu, który chcemy otrzymać, bank może od nas wymagać bardzo różnych dokumentów. Są jednak dwa dokumenty, które są potrzebne przy każdym kredycie: gotówkowym, hipotecznym, samochodowym. Bez tych dokumentów nie kupimy nawet nic w systemie sprzedaży ratalnej, która także jest formą bankowego kredytu. Jakie to dokumenty?

Dokument potwierdzający tożsamość

Niezależnie od tego jaki kredyt chcemy uzyskać, urzędnik bankowy musi potwierdzić naszą tożsamość. Koniecznie więc zgłaszamy się do banku mając przy sobie dokument ze zdjęciem. Standardowym dokumentem, o który zostaniemy poproszenie w banku jest dowód osobisty. Znajdują się w nim wszystkie dane, które są niezbędne nie tylko do zidentyfikowania naszej osoby, ale także do przygotowania umowy kredytowej. W dowodzie osobistym zamieszczone są dane:

–    imię i nazwisko;

–    data urodzenia;

–    adres zamieszkania;

–    imiona rodziców;

–    numer PESEL.

Warto pamiętać, że w przypadku niektórych kredytów, bank może zażądać także drugiego dokumentu ze zdjęciem: paszportu lub prawa jazdy. Pamiętajmy też, że bardzo ważne są nie tylko dane osobowe zapisane w dowodzie osobistym, ale także jego numer. Dowód osobisty nie może więc być zniszczony tak, że nie da się odczytać jego numeru.

Dokumenty potwierdzające dochód

Zanim bank udzieli nam kredytu, urzędnik bankowy sprawdzi naszą zdolność kredytową. Może to zrobić tylko na podstawie dokumentu, który potwierdza dochód. Dokumentem potwierdzającym dochód są;

–    zaświadczenie wystawione przez pracodawcę. W przypadku kredytu hipotecznego musi zostać wystawione na druku bankowym;

–    odcinek emerytury/renty;

–    zaświadczenie wydane przez Urząd Skarbowy o wysokości osiągniętego dochodu. Dotyczy to osób, które prowadzą działalność gospodarczą;

–    dokument, który potwierdza prowadzenie działalności gospodarczej.

Decyzja kredytowa zawsze uzależniona jest od oceny zdolności kredytowej. Gdy nie mamy żadnego dochodu jest równoznaczne z nieposiadaniem zdolności kredytowej, a więc bank nie przyzna nam kredytu.