Porady

Okręgi przemysłowe w Polsce

Okręgi przemysłowe w Polsce

Cechą charakterystyczną przemysłu w Polsce jest jego przestrzenna koncentracja.

Zalążki czterech okręgów przemysłowych – bielskiego, łódzkiego, górnośląskiego i sudeckiego – zaczęły się tworzyć już drugiej połowie XIX wieku.

Górnośląski Okręg Przemysłowy

Jest największym ośrodkiem przemysłowym na terenie naszego kraju. Obejmuj jednak nie tylko tereny wchodzące w skład Górnego Śląska, ale także część obszarów, które położone są już na terenie Małopolski. Górnośląski Okręg Przemysłowy skupia przede wszystkim takie gałęzie przemysłu jak:
– hutnictwo;
– górnictwo;
– energetyka;
– przemysł chemiczny;
– przemysł transportowy;
– metalurgiczny.

Zakłady przemysłowe skupione w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym bazują na bogatych złożach surowców naturalnych, w tym na zasobach węgla kamiennego. Mniejsze znaczenie od wymienionych wyżej gałęzi przemysłu mają:
– przemysł elektromaszynowy;
– precyzyjny;
– elektrotechniczny;
– włókienniczy;
– materiałów budowlanych.

Sudecki Okręg Przemysłowy

Należy do jednego z najstarszych okręgów przemysłowych w Polsce. Rozwinął się w związku z występowaniem surowców naturalnych, głównie węgla brunatnego i kamiennego. Do powstania Sudeckiego Okręgu Przemysłowego przyczyniło się także występowanie materiałów budowlanych: porfirów, melafirów, granitu, marmuru, wapieni. W Sudeckim Okręgu Przemysłowym rozwinęło się nie tylko górnictwo, ale także inne gałęzie przemysłu:
– elektromaszynowy;
– spożywczy;
– szklarski;
– ceramiczny;
– jedwabniczy i włókienniczy;
-drzewny.

Sudecki Okręg Przemysłowy położony jest na terenie Przedgórza Sudeckiego i w Sudetach. Pod względem zajmowanej powierzchni jest drugim okręgiem przemysłowym po górnośląskim. Najważniejszym ośrodkiem przemysłowym na terenie Sudeckiego Okręgu Przemysłowego jest Wałbrzych. Ważną rolę odgrywają także: Bogatynia-Turoszów, Strzegom, Stronie Śląskie, Świdnica, Jelenia Góra, Szklarska Poręba, Dzierżoniów, Świebodzice, Piława Górna, Lądek Zdrój. Sudecki Okręg Przemysłowy przyczynił się w znacznym stopniu do uprzemysłowienia wsi. Jest to zjawisko niespotykane w innych okręgach przemysłowych.