Jakie ubezpieczenie kupić dla samochodu?
Porady

Jakie ubezpieczenie kupić dla samochodu?

Najlepszym sposobem na zabezpieczenie samochodu na wypadek różnych zdarzeń jest wykupienie ubezpieczenia. Jakie są polisy do wyboru dla osób, których interesuje ubezpieczenie samochodu?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Każdy samochód i motocykl, które zostały zarejestrowane w Polsce muszą mieć ważną polisę odpowiedzialności cywilnej. Jest to ubezpieczenie obowiązkowe. Posiadając polisę OC w przypadku wyrządzenia komuś szkody, koszt jej naprawienia ponosi towarzystwo ubezpieczeniowe. Ubezpieczenie OC jest ważne przez rok, najpóźniej w dniu, w którym wygasa stara polisa koniecznie trzeba wykupić nową. Towarzystwa ubezpieczeniowe premiują kierowców, którzy mogą pochwalić się bezszkodową jazdą; mogą oni liczyć na zniżkę składki. Warto pamiętać, że polisa OC działa także na terenie wszystkich państw, które są członkami Unii Europejskiej – gdy za granicą zostanie spowodowany wypadek, odszkodowanie dla osoby poszkodowanej zostanie pokryte przez ubezpieczyciela, który sprzedał nam polisę.

Autocasco

Jest jednym z dobrowolnych ubezpieczeń dla kierowców. Zakres tego ubezpieczenia każdy właściciel samochodu może dopasować do własnych potrzeb. W zależności od tego, na jakim zakresie ochrony najbardziej nam zależy możemy wybrać polisę, która będzie chroniła tylko na wypadek kradzieży samochodu i elementów jego wyposażenia albo polisę, która chroni od wszystkich ryzyk. Oczywiście, im szerszy zakres ochrony, tym droższa polisa. Osoby, które dużo podróżują za granicę powinny sprawdzić, czy polisa działa tylko w Polsce czy również w krajach na terenie Europy.

Assistance

To również ubezpieczenie, które jest nieobowiązkowe. Ubezpieczenie to gwarantuje pomoc ze strony towarzystwa ubezpieczeniowego w sytuacjach, które mogą przytrafić się podczas wyjazdów, a których nie da się z góry przewidzieć.

Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Ostatnie z kategorii ubezpieczeń, które może wykupić właściciel samochodu. W zależności od wariantu polisy może obejmować ochroną tylko kierowcę lub kierowcę i pasażerów.

Dowiedz się więcej na: https://www.uniqa.pl/ubezpieczenia-dla-ciebie/ubezpieczenie-komunikacyjne