Sprzęt Technologie

Systemy informatyczne DMS

Nowoczesne systemy DMS przeznaczone do elektronicznego obiegu i przechowywani dokumentów projektowane są zarówno dla małych jak i dla większych firm. W obu przypadkach funkcjonalność systemów informatycznych może być bardzo zróżnicowana, ale taki system przyda się bez wątpienia w każdej firmie. Wyróżnić można takie firmy w których systemy takie ze względu na dużą ilość dokumentów są wręcz niezbędne.

Przykładem są kancelarie prawnicze, czy biura rachunkowe, ale także i towarzystwa ubezpieczeniowe. Nie od pomyślenia jest przecież poszukiwanie „teczki” klienta w celu upewnienia się czy klient jest w ogóle ubezpieczony oraz w jakim zakresie posiada on ubezpieczenie kiedy dzwoni on zgłosić szkodę czy problem dotyczący na przykład samochodu.

Towarzystwa ubezpieczeniowe

Byłoby to bardzo nie profesjonalne, ale niestety jest to jeszcze od czasu do czasu spotykane w przypadku tych towarzystw ubezpieczeniowych, w których stosowne regulacje nie zostały wprowadzone a elektroniczny obieg dokumentów nie funkcjonuje jeszcze tak jak powinien. W firmach w wielu przypadkach też może okazać się, że wprowadzenie takiego systemu nie tylko przyniesie wzrost wydajności, ale może pozwolić także na redukcje kosztów poprzez zwolnienie niektórych zbędnych pracowników. Jest to szczególnie atrakcyjne w przypadku mniejszych firm, w których koszty zatrudnienia będą oczywiście o wiele bardziej znaczące w ogólnym rozrachunku kosztów. Systemy takie mogą integrować się z innymi podobnymi programami. Istnieją firmy, które tworzą oprogramowanie właśnie w taki modułowy sposób.

Nowa funkcjonalność

Poszczególne moduły dodają zupełnie nową funkcjonalność. Na przykład jeśli poza elektronicznym obiegiem dokumentów zajdzie konieczność umożliwienia zarządzania zasobami firmy czy pracownikami także z wykorzystaniem tego rodzaju oprogramowania to oczywiście można dodać systemy zarządzania do już istniejącego. Profesjonalne firmy mogą zwykle pochwalić się już zrealizowanymi projektami oraz posiadanymi certyfikatami ISO 9001. Najważniejsze są te dotyczące bezpieczeństwa tworzonego przez daną firmę oprogramowania.