Porady

Przydatne informacje o kredycie studenckim

Przydatne informacje o kredycie studenckimZdecydowana większość maturzystów decyduje się na kontynuowanie nauki na studiach wyższych. Sfinansowanie edukacji na tym szczeblu może jednak przekraczać możliwości wielu rodziców. Gdy znajdziemy się w takiej sytuacji, możemy rozważyć zaciągnięcie specjalnego kredytu studenckiego. Jest to kredyt o korzystnym oprocentowaniu, jego spłata rozpoczyna się dwa lata od ukończenia studiów.

Kto może skorzystać z tego kredytu?

Kredyt studencki przeznaczony jest dla studentów uczelni publicznych i prywatnych. Mogą ubiegać się niego wszyscy studenci bez względu na to w jakim trybie studiują. Wniosek o przyznanie kredytu mogą złożyć także studenci studiów doktoranckich. Wszystkie osoby studiujące, które zamierzają wziąć kredyt studencki muszą rozpocząć naukę przed ukończeniem 25. roku życia.

Jak jest wypłacany kredyt studencki?

Przyznany przez bank kredyt studencki nie jest wypłacany jednorazowo. Bank wypłaca go w transzach. Raty są stałe, miesięczna transza wynosi 600 złotych. Kolejne transze wypłacane są przez 10 miesięcy, a więc tylko przez rok akademicki. W przypadku, gdy w okresie kredytowania student przestanie spełniać wymagane do otrzymania kredytu warunki (na przykład zostanie skreślony z listy studentów), bank przestanie przelewać na jego konto kolejne transze.

Warunki niezbędne do otrzymania kredytu studenckiego

Student, który chce wziąć kredyt studencki musi spełnić kilka warunków. Jeden z nich to rozpoczęcie studiów przed ukończeniem 25 lat. Duże znaczenie ma również wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta. Dochód netto nie może przekraczać kwoty 2500 złotych. Bank wymaga także poręczycieli. Najczęściej zostają nimi rodzice lub opiekunowie prawni studenta. Warto pamiętać, że bank sprawdzi ich zdolność kredytową. W przypadku, gdy ich zdolność kredytowa jest niewystarczająca do przyznania kredytu, kredyt może poręczyć Bank Gospodarstwa Krajowego lub Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Kredyt może zostać przyznany maksymalnie na okres 6 lat. O kredyt studencki można ubiegać się tylko w 4 bankach.