Ochrona antywirusowa Zabezpieczanie danych Zabezpieczanie PC

Programy antywirusowe i sztuczna inteligencja

Zastosowanie sztucznej inteligencji w przypadku programów antywirusowych jest odpowiedzią na dwa podstawowe problemy związane ze skutecznym działaniem programów antywirusowych. W pierwszej kolejności chodzi o ewentualne możliwe zaniedbania samych użytkowników którzy korzystają z takich aplikacji. Brak regularnych aktualizacji było dosyć często spotykanym problemem zwłaszcza wtedy gdy wymagało się aby to sami użytkownicy dbali o aktualizowanie swojego programu antywirusowego, dzisiaj standardem są automatyczne aktualizacje, a to jak dawno aktualizowany był program antywirusowy jest jedną z pierwszych rzeczy o których informowani są użytkownicy zaraz po włączeniu swojego oprogramowania antywirusowego.

Innym problemem jest reakcja programu antywirusowego na zupełnie nowe i tym samym nie znane mu zagrożenia, które mogą się pojawić, na szczęście jednak takie prawdopodobieństwo jest stosunkowo niewielkie. Sztuczna inteligencja wykorzystywana jest więc na ogół w funkcjach monitorowania systemu komputerowego. Polega to na obserwowaniu tego w jaki sposób zachowuje się dana aplikacja, jeśli wykonuje ona podejrzane działania to może zostać natychmiast zablokowana przez działający program antywirusowy, trudniej jest wykryć takie aplikacje, które mogą być szkodliwe dla komputera ale zainstalowane zostały jeszcze przed zainstalowaniem samego programu antywirusowego.

Do podejrzanych działań zaliczyć można chociażby próbę natychmiastowego zapisania się na dysku danego oprogramowania co ma utrudniać lub uniemożliwiać skasowanie wirusa, próbę dostępu do miejsc systemu z których typowe aplikacje nie korzystają czy wreszcie szpiegowanie użytkowników lub próba instalacji dodatkowego oprogramowania. Przykładem może być także dekodowanie danego programu, co spotyka się w przypadku tych wirusów których kod jest zaszyfrowany. Takie zachowania na ogół oznaczają groźne oprogramowanie, które powinno być zablokowane i usunięte. Wyjątek stanowić mogą programy które znajdują się na liście bezpiecznego oprogramowania lub takie które sam użytkownik uzna za bezpieczne, co nie oznacza że program antywirusowy przestanie je monitorować.