Porady

Tradycje przemysłowe w Europie

Tradycje przemysłowe w Europie

Rewolucja przemysłowa rozpoczęła się w Europie, a dokładniej w Anglii. Rewolucja przemysłowa spowodowała odejście od gospodarki opartej na rolnictwie.

Sprawiła, że Europa jest jednym z najbardziej uprzemysłowionych regionów świata.

Rozmieszczenie przemysłu w Europie

Na rozmieszczenie zakładów przemysłowych na terenie Europy największy wpływ miało występowanie złóż surowców: rud metali, soli, węgla kamiennego i brunatnego. Strefa przemysłowa w Europie Zachodniej rozciąga się od okręgów górniczych położonych na terenie Szkocji, Anglii i Walii. Ciągnie się następnie przez przemysłowe okręgi państw Beneluksu (Belgia, Holandia, Luksemburg), przemysłowo-górnicze rejony Francji północnej, Zagłębie Ruhry, Zagłębie Saary i Nadreńskie Zagłębie Węgla Brunatnego. Zachodnioeuropejska strefa przemysłowa ciągnie się także poprzez Alzację i Lotaryngię, a kończy u podnóża Alp na terenie Szwajcarii. Mówiąc o przemyśle w Europie nie można pominąć także strefy środkowoeuropejskiej. Rozpoczyna się ona w okolicach Gór Harcu, przebiega przez przemysłowo-górniczy okręg Lipsk-Halle, Turyngię i Saksonię. Strefa ta łączy się następnie z położonym na Łużycach okręgiem węgla brunatnego, przebiega przez rejony położone na północy Czech. Obejmuj także Dolny Śląsk, Górnośląski Okręg Górniczy oraz Ostrawski Okręg Górniczo-przemysłowy. Wschodnia część Europy to przede wszystkim okręgi przemysłowe na terenie Rosji i byłych państw Związku Radzieckiego. Najważniejsze regiony przemysłowe we Europie Wschodniej to: nadbałtycki, południowoukraiński, wołżański, centralny, doniecko-nadnieprzański.

Tradycje przemysłowe

W Europie przemysł jest wszechstronnie rozwinięty. Początkowo rozwijał się on głównie w oparciu o licznie występujące na jej terenie bogactwa naturalne. Z czasem jednak eksploatacja węgla kamiennego i rud żelaza zaczęła odgrywać coraz mniejszą rolę. Zaczął rozwijać się więc przemysł elektroniczny. Na jego rozmieszczenie największy wpływ wywarło sąsiedztwo ośrodków naukowo-badawczych. Większego znaczenia zaczął także nabierać przemył przetwórczy.