Porady

O transporcie miejskim

O transporcie miejskim

Rozmawiając o transporcie nie można pominąć komunikacji miejskiej. Szczególną rolę w wielu miastach odgrywają w niej tramwaje.

Początki transportu miejskiego

Do powstania komunikacji miejskiej przyczyniła się rewolucja przemysłowa. Aż do XVIII wieku nie było zapotrzebowania na kursujące po terenach zabudowanych ogólnodostępne pojazdy. Zabudowa miast była bardzo gęsta, w większości miast ulice były bardzo wąskie. Możni poruszali się wygodnymi własnymi karocami, a przedstawiciele stanów niższych poruszali się pieszo. Dopiero rozwój przemysłu w miastach wymusił potrzebę zorganizowania transportu miejskiego dostępnego dla wszystkich mieszkańców. Prekursorem miejskich tramwajów były konne omnibusy, które kursowały na ulicach Paryża od roku 1819. Prawdziwy przełom transporcie publicznym w miastach nastąpił jednak za sprawą konnych tramwajów. Pierwszy tramwaj elektryczny zaprezentowany został na międzynarodowej wystawie w Bremie w roku 1879.

Rozwój komunikacji miejskiej

Pierwsze elektryczne tramwaje zaczęły jeździć po ulicach Berlina w roku 1881. Dwa lata później z tego środka transportu mogli korzystać już także wiedeńczycy. Dynamiczny rozwój komunikacji tramwajowej nastąpił na początku XX wieku. Linie tramwajowe powstawały w większości europejskich miast i na terenie Stanów Zjednoczonych. Komunikacja tramwajowa rozwijała się także w Polsce. Zaczęło się jak wszędzie od tramwajów konnych. Pierwsze wyjechały na ulice Warszawy. Kursowały pomiędzy Dworcem Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej a Dworcem Wschodnim i Wileńskim. Po tramwajach konnych nastała era elektrycznych. Pierwszy tramwaj elektryczny wyjechał na ulice Bydgoszczy w roku 1888.

Komunikacja tramwajowa wciąż cieszy się bardzo dużą popularnością

Tramwaje są coraz szybsze, mają bardziej eleganckie wnętrza, są zdecydowanie wygodniejsze. Co ciekawe, w jednych polskich miastach transport tramwajowy bardzo mocno jest ograniczany,w innych powstają nowe torowiska. Warto wspomnieć, że transport tramwajowy nie emituje spalin. W dużych miastach powinien więc być alternatywą dla transportu samochodowego.