Porady

Kredyt na mieszkanie a wiek kredytobiorcy

Kredyt na mieszkanie a wiek kredytobiorcyKredyty na mieszkanie cieszą się bardzo dużą popularnością. Są to kredyty hipoteczne udzielane na bardzo długi okres. Rozpatrują wnioski o udzielenie tego kredytu, banki biorą pod uwagę nie tylko zdolność kredytową, ale także inne kryteria. Jednym z nich jest wiek przyszłego kredytobiorcy. W przypadku kredytów hipotecznych odgrywa on ważną rolę. Jaki wpływ wiek kredytobiorcy wpływa na podjętą przez bank decyzję? Czy z racji wieku niektóre osoby mogą stracić możliwość otrzymania kredytu hipotecznego?

Minimalny wiek

Wszystkie banki, które działają na terenie naszego kraju mogą udzielić kredytu tylko osobie, która jest pełnoletnia, a więc ma ukończone osiemnaście lat. Są jednak banki, które traktują minimalny wiek bardziej restrykcyjnie. W tych bankach szanse na kredyt hipoteczny mają tylko osoby, które ukończyły dwadzieścia jeden lat. Zdaniem banków osoby przed ukończeniem osiemnastego lub dwudziestego pierwszego roku życia są jeszcze na tyle niedojrzałe, że nie powinny podejmować decyzji o dużym i wieloletnim zobowiązaniu finansowym jakim jest kredyt hipoteczny.

Maksymalny wiek

Banki nie zwracają uwagi, ile lat ma kredytobiorca w chwili składania wniosku i podpisywania umowy kredytowej. Bardziej interesuje ich, ile lat będzie miał kredytobiorca w dniu, w którym spłaci ostatnią ratę. Górna granica wieku jest przez banki ustalana bardzo różnie. Nie wyklucza ona możliwości otrzymania kredytu hipotecznego przez osoby starsze. Ale w tym przypadku okres kredytowania będzie krótszy niż w przypadku osób młodych.

Jakie rozwiązania dla osób, które nie mają odpowiedniego wieku?

W przypadku kredytobiorcy, który ma za niski wiek, nie ma żadnego rozwiązania, które pozwoli to ominąć. W przypadku osób starszych rozwiązaniem może być dużo młodszy współkredytobiorca. W tym przypadku bank weźmie pod uwagę wiek osoby młodszej. Inne rozwiązanie – mogą je wybrać osoby, które nie mają współkredytobiorcy – to wyższy wkład własny. Dzięki temu okres kredytowania będzie krótszy, tym samym szanse na kredyt staną się większe.