Porady

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o kredyt hipoteczny na budowę domu?

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o kredyt hipoteczny na budowę domu?Uzyskanie kredytu hipotecznego na budowę domu to długa droga najeżona formalnościami. Do wniosku o kredyt należy dołączyć mnóstwo dokumentów. Ich zebranie pochłania mnóstwo czasu. Warto też pamiętać, ze każdy bank może wymagać innych dokumentów. Niektóre wymagane są w każdym. Tym dokumentom przyjrzymy się bliżej.

Dokument potwierdzający tożsamość

W każdym banku musimy przedstawić dokument, który potwierdzi naszą tożsamość. W każdym z banków wymaganym dokumentem tożsamości jest dowód osobisty. Są jednak banki, którym nie wystarcza tylko dowód osobisty. Na wszelki wypadek zabierzmy więc ze sobą do banku również paszport lub prawo jazdy. Warto też pamiętać, że w przypadku kredytu, który dodatkowo zostanie zabezpieczony przez poręczenie złożone przez osoby trzecie, bank sprawdzi także ich tożsamość. Tak więc również żyranci muszą mieć przy sobie przynajmniej dowód osobisty.

Dokumenty potwierdzające dochody

Dochody, które osiągamy mogą pochodzić z różnych źródeł, dlatego różne są dokumenty, które je potwierdzają. Stąd też warto wiedzieć, że:

–    osoby, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę dostarczają zaświadczenie o dochodach wystawione przez pracodawcę. Regułą jest, że zaświadczenie to wystawiane jest na bankowym druku. Jego ważność upływa po trzydziestu dniach od daty wystawienia;

–    wyciąg z ROR;

–    osoby, które prowadzą działalność gospodarczą dokumentują swoje dochody drukiem PIT za poprzedni rok podatkowy.

Dodatkowo urzędnik bankowy rozpatrujący wniosek o kredyt sprawdzi historię kredytową przyszłego kredytobiorcy w Biurze Informacji Kredytowej.

Dokumenty działki

W przypadku kredytu hipotecznego na budową domu konieczne jest dołączenie do wniosku dokumentów dotyczących działki, na której ma zostać zbudowany dom. Należy więc wystąpić o wydanie:

–    odpisu z księgi wieczystej działki;

–    wypisu z rejestru gruntów.

Należy dołączyć również dokument, który poświadcza, że działka jest naszą własnością. Najczęściej dokumentem tym jest akt notarialny sporządzony przy kupnie działki.