Porady

Informacje o kredycie studenckim, które mogą się przydać

Informacje o kredycie studenckim, które mogą się przydaćKredyt studencki to specyficzny rodzaj kredytu. Jest skierowany tylko do młodych ludzi, którzy zdecydowali się na kontynuowanie edukacji na studiach wyższych i potrzebują wsparcia finansowego.

Kredyt studencki wyróżnia się niższym oprocentowaniem niż pozostałe kredyty. Termin jego spłaty jest odroczony, zaczyna się go spłacać dopiero po dwóch latach od ukończenia studiów.

Kto może o niego się ubiegać?

Kredyt studencki to forma pomocy finansowej skierowana do studentów studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych. Mogą z niej skorzystać młodzi ludzie, którzy wybrali nie tylko publiczną, ale także prywatną uczelnię. O kredyt mogą ubiegać się również osoby, które studiują na studiach doktoranckich. Jednym z kryteriów, które należy spełnić składając wniosek jest rozpoczęcie nauki przed ukończeniem 25. roku życia. W przypadku kredytu studenckiego został określony także próg dochodowy, który pozwala się o niego starać. Ideą kredytu studenckiego jest to, że jest on skierowany do młodych ludzi z niezamożnych rodzin; próg dochodowy wynosi więc 2500 złotych netto.

W jakim banku złożyć wniosek?

Możliwości wyboru banku, w którym można złożyć wniosek o kredyt studencki są bardzo ograniczone. Udziela ich tylko 4 banki. Są to:

–    PKO Bank Polski;

–    Bank PEKAO S.A;

–    SGB-Bak;

–    Bank Polskiej Spółdzielczości.

Formalności i dokumenty

Oddziały wyżej wymienionych banków przyjmują wnioski o przyznanie kredytu studenckiego do 15 listopada. Konieczne jest dołączenie do wniosku:

–    zaświadczenia o statusie studenta;

–    zaświadczenie potwierdzające wysokość dochodu w rodzinie.

Dodatkowo należy dołączyć dokumenty, które potwierdzają zdolność kredytową poręczyciela/poręczycieli. Kredyt studencki jest wypłacany w miesięcznych transzach. Student, któremu bank udzieli kredytu musi pamiętać, aby dwa razy w ciągu roku akademickiego (do 31 marca i ponownie do 31 października) wybrać się do oddziału banku z ważną legitymacją studencką. Kredyt może zostać przyznany na okres nie dłuższy niż 6 lat. Miesięczna rata wynosi 600 złotych.