Porady

Dlaczego bank odrzucił wniosek o kredyt?

Dlaczego bank odrzucił wniosek o kredyt?Składając wniosek o kredyt nigdy nie można być pewnym, że bank zechce go udzielić. Powody, dla których banki udzielają odmownej odpowiedzi są bardzo różne. Jest jednak kilka, które są najczęstszą przyczyną odrzucania wniosków kredytowych. Jakie one są?

Niska zdolność kredytowa

Najczęściej banki odmawiają przyznania kredytu osobom o niskiej zdolności kredytowej. Wyliczając ją biorą pod uwagę nie tylko dochody przyszłego kredytobiorcy, ale także jego stałe wydatki związane z utrzymaniem domu. Banki uwzględniają również liczbę osób, które pozostają na utrzymaniu przyszłego kredytobiorcy. Uwaga! Zdolność kredytową można poprawić przed złożeniem wniosku kredytowego. Osoby, które posiadają karty kredytowe powinny je zwrócić do banku, który je wydał. W ten sposób błyskawicznie zwiększy się ich zdolność kredytowa. W przypadku osób, które mają na swoim koncie jakiś kredyt i ubiegają się o przyznanie kolejnego, sposobem na podniesienie zdolności kredytowej jest całkowita spłata wcześniejszego kredytu. Warto też pamiętać, że na zdolność kredytową wpływa także rodzaj wybranych przez kredytobiorcę rat. W chwili ubiegania się o kredyt warto wybrać raty stałe, które w odróżnieniu od rat malejących nie mają wpływu na zdolność kredytową.

Zła historia kredytowa

To kolejny, bardzo częsty powód, dla którego banki odrzucają wnioski o kredyt. Obecnie rozpatrując wnioski kredytowe banki zwracają się o informacje na temat przyszłego kredytobiorcy do Biura Informacji Kredytowej. Trafiają tam informacje o wszystkich kredytobiorcach. Dla banku najistotniejsze jest to czy  w przeszłości klient zaciągał już kredyt i czy spłacał go w terminie. Osoby, które zalegają ze spłacaniem rat, zmniejszają swoje szanse na przyznanie kolejnego kredytu.

Trudności z uzyskaniem kredytu mogą mieć także osoby, które nigdy wcześniej nie dokonywały zakupów ratalnych i nie zaciągały żadnego kredytu. O takich osobach bank nie znajdzie bowiem żadnej informacji w BIK. Warto pamiętać, że negatywną historię kredytową zbudujemy nieterminowo opłacając rachunki.