Informacje Sprzęt Technologie

Czym jest inżynieria odwrotna?

Termin „inżynieria odwrotna” znana jest pod wieloma nazwami; technika odwracania, inżynieria wsteczna czy też programowanie zwrotne. Jednak to właśnie pod tą nazwą możemy spotkać się z nią najczęściej.

A czym tak właściwie jest?

Prostymi słowami, jest to proces badania danego produktu, najczęściej urządzenia ewentualnie programu komputerowego, w celu ustalenia jak właściwie działa. Prócz tego poznaje się również sam sposób budowy produktu oraz jego ewentualny koszt. Najczęściej proces ten prowadzi się po prostu po to, by zdobyć jak najwięcej informacji niezbędnych do skonstruowania swojego odpowiednika.

Jednak inżynieria odwrotna ma też inne zastosowania, przykładowo inżynierie wsteczną prowadzić można również w celu porównania lub też zapewnienia współdziałania z własnymi produktami. Warto zauważyć że inżynieria odwracalna może być błędnie mylona z „business process reengineering”. inżynieria wsteczna jest jedynie wstępem do tego ciut bardziej skomplikowanego procesu.

Zastosowanie militarne

Ten proces technologiczny ma też zastosowanie militarne, inżynierii wstecznej używa się bowiem również w wojsku, po to by kopiować technologie które zostały już wynalezione przez inne państwa. Takie akcje wspierane są przez wiele innych aspektów, przykładowo poprzez działalność wywiadowczą. Działania tego typu były bardzo powszechne podczas drugiej wojny światowej, chociaż możemy je zaobserwować po dziś dzień.

Inżynieria odwrotna wszelkich elementów komputera lub oprogramowania może być zastosowana w celu zapewnienia obsługi standardom zapisu, które to nie zostały jeszcze udokumentowane.

Jedną z najważniejszych zastosowań praktycznych inżynieria odwrotna w obecnych czasach znajduje właśnie w działaniu komputera. Technologi tej używa się bardzo często podczas zwalczania wszelkich exploitów, wirusów czy też rootkitów. Po prostu bada się działanie danego obiektu od samych podstaw a następnie konstruuje sprawny system obronny, który ma na celu chronić nasz komputer przed coraz to najnowszymi programami które mogą zaszkodzić nie tylko nam, ale też naszemu komputerowi.