Porady

Odszkodowanie z ubezpieczenia AC

Odszkodowanie z ubezpieczenia ACW niniejszym artykule postaram się przedstawić problematykę uzyskiwania odszkodowania w związku ze zdarzeniem komunikacyjnym. Na wstępie należy podkreślić, iż nie chodzi tutaj o sytuacje, gdy likwidujemy szkodę z ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej sprawcy zdarzenia, lecz w sytuacji, gdy to my nim jesteśmy, a chcemy naprawić swój pojazd z ubezpieczenia autocasco (zwanego dalej: AC).

Zakłady ubezpieczeń oferują swoim Klientom najczęściej kilka wariantów – najczęściej wariant optymalny – zwany także czasami wariantem serwisowym i wariant kosztorysowy.

Wariant kosztorysowy czy serwisowy?

Ubezpieczenie AC w wariancie optymalnym uprawnia nas do uzyskania odszkodowania ustalonego w oparciu o oryginalne części zamienne i przy uwzględnieniu stawek za roboczogodzinę prac blacharskich i lakierniczych w autoryzowanych serwisach naprawczych. Z kolei w wariancie kosztorysowym wysokość odszkodowania zostaje pomniejszona o procent wskazany w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia mających zastosowanie do konkretnych umów ubezpieczenia. Warto wybrać ubezpieczenie najbardziej optymalne do naszych potrzeb i możliwości finansowych. Oczywiście ubezpieczenie w wariancie optymalnym jest relatywnie droższe od tego w wariancie kosztorysowym.

Bez lektury przepisów ani rusz!

Przed zawarciem umowy należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Bardzo często ubezpieczeni nie mają świadomości, jakie są ich prawa i obowiązki, gdy dojdzie do kolizji drogowej i bez ich analizy starają się przedstawić zakładowi ubezpieczeń swoje racje. W przypadku wystąpienia szkody na ubezpieczonym ciąży szereg obowiązków, począwszy od tych mających na celu zminimalizowanie szkody, kończąc na współpracy Ubezpieczającego z Ubezpieczycielem w trakcie postępowania likwidacyjnego. Bardzo często Ubezpieczyciel uzależniają wypłatę odszkodowania od przedłożenia im faktur za naprawę pojazdu – także w przypadku posiadania ubezpieczenia w wariancie optymalnym. Wszystko zależy od konkretnego rodzaju ubezpieczenia AC, a także zapisów Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Wybierz ubezpieczenie, które spełni Twoje oczekiwania.