Porady

O kredycie inwestycyjnym

O kredycie inwestycyjnym

Banki oferują kredyty nie tylko dla osób indywidualnych, ale także dla firm. Kredyt inwestycyjny to szansa dla tych przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać swoją firmę, ale brakuje im na ten cel środków własnych.

Na co można przeznaczyć kredyt?

Środki z udzielonego przez bank kredytu inwestycyjnego przedsiębiorcy mogą przeznaczyć na zakup nowej lub modernizację starej linii produkcyjnej, zakup urządzeń biurowych czy patentów. Można nimi sfinansować także zakup nieruchomości przeznaczonej na działalność biznesową. Ciekawą możliwością przeznaczenie środków z kredytu inwestycyjnego jest zakupienie papierów wartościowych.

Dla kogo są kredyty inwestycyjne?

Wniosek o przyznanie kredytu inwestycyjnego mogą składać właściciele małych, średnich i dużych firm. Z reguły są one przeznaczone dla tych przedsiębiorców, którzy na rynku są obecni już od dłuższego czasu. Ale bank może udzielić kredytu inwestycyjnego także tym przedsiębiorcom, którzy dopiero startują w biznesie. O szczegóły ci ostatni właściciele firm powinny pytać w wybranym banku.

Warunki niezbędne do otrzymania kredytu

Bank, w którym przedsiębiorca planuje złożyć wniosek o kredyt inwestycyjny chce mieć pewność, że inwestycja finansowana za środki z kredytu przyniesie zyski. Stąd do wniosku o udzielenie kredytu inwestycyjnego koniecznie należy dołączyć dobrze przygotowany biznesplan. Należy go także porządnie zaprezentować przedstawicielowi banku. Bank dokładanie przeanalizuje nie tylko dołączony biznesplan, ale także oceni, jak przedstawia się zdolność kredytowa firmy. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku kredyt musi jeszcze zostać zabezpieczony. Sumy kredytów inwestycyjnych są bardzo wysokie. Jedną z form ich zabezpieczania jest wykupiona polisa ubezpieczeniowa z cesją praw na bank. Przedsiębiorca, który ubiega się o kredyt inwestycyjny powinien także dysponować wkładem własnym. Nie może on być niższy niż 20 procent. O tym, jak wysokie będą odsetki od kredytu inwestycyjnego zadecydują zarówno ustalone przez dany bank stawki, pobierana przez niego marża oraz niezależna od banku stopa WIBOR.