Porady

Jakie urządzenia wykorzystywane są do pomiary temperatury?

Jakie urządzenia wykorzystywane są do pomiary temperatury?

Najczęściej spotykanym urządzeniem do pomiaru temperatury jest termometr. W warunkach przemysłowych nie zawsze są jednak odpowiednie warunki, aby pomiar temperatury możliwy był przy pomocy prostego termometru.

Stąd konieczność zastosowania innych, bardziej precyzyjnych urządzeń.

Pirometry

Są to urządzenia, które umożliwiają zdalny pomiar temperatury. W wielu dziedzinach przemysłu zachodzi czasem konieczność pomiaru temperatury przedmiotów bądź urządzeń, których temperatura jest bardzo niska bądź niezwykle wysoka. Nie da się jej więc zmierzyć, dotykając dane urządzenie w sposób bezpośredni. W takich sytuacjach niezbędny okazuje się pirometr. Pirometry używane są między innymi do monitorowania systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Korzysta z nich także przemysł motoryzacyjny i maszynowy do kontroli temperatury w miejscach trudno dostępnych lub stwarzających zagrożenie dla pracowników dokonujących pomiarów. Z pirometrów korzysta także przemysł budowlany oraz spożywczy. Pirometry mają bardzo szeroki zakres pomiaru temperatur. Waha się on od 400 stopni Celsjusza do minus 4000 stopni CelsjuAsza. Jednym z rodzajów pirometrów są pirometry optyczne, które służą do pomiaru temperatury, której wartość przekracza 600 stopni Celsjusza.

Czujniki temperatury

W wielu dziedzinach przemysłu niezbędnymi urządzeniami są czujniki temperatury. Czujniki temperatury wykorzystywane są między innymi w ciepłownictwie, systemach wentylacji i klimatyzacji. Wśród nich wyróżnić można urządzenia różniące się między sobą przede wszystkim budową. Ze względu na to kryterium wyróżnić można czujniki temperatury:

– puszkowe. Są przeznaczone głównie do systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
– głowicowe;
– płaszczowe;
– przewodowe.

Temperatura to jedna z wielkości, która jest mierzona wyjątkowo często. Do jej pomiarów wykorzystuje się nie tylko proste termometry, ale także bardziej zaawansowane urządzenia pomiarowe. Większość z nich to urządzenia, które umożliwiają zdalny, a więc bezdotykowy pomiar temperatury.