Porady

Czym jest kredyt mieszkaniowy?

Kredyt mieszkaniowy jest to długoterminowy kredyt bankowy, którego zabezpieczeniem jest hipoteka ustanowiona na nieruchomości. Może być ona nabywaną lub inną, której właścicielem jest sam kredytobiorca lub jego krewni.

Tego typu kredyt zaciągany jest najczęściej na bardzo duże kwoty, przeznaczone na zakup nieruchomości lub jej budowę, a także modernizację i konserwację. By go uzyskać musimy zazwyczaj spełnić szereg warunków, które dadzą bankowi pewność, że potencjalny kredytobiorca będzie w stanie spłacać zaciągnięte zobowiązanie przy uwzględnieniu jego aktualnych dochodów i zobowiązań.

Rata kredytu

Na to ja kształtuje się rata kredytu co miesiąc wpływają: oprocentowanie, które jest przede wszystkim uzależnione od kształtu stopy WIBOR na rynku, okres kredytowania, marża, a w przypadku kredytów walutowych również spread. Aby zaciągnąć kredyt mieszkaniowy, niezwykle ważne jest posiadanie zdolności kredytowej. Warto wiedzieć o tym, że jest to zdolność do spłaty zaciągniętego zobowiązania wraz z odsetkami i innymi wliczonymi przez bank kosztami w terminie określonym w umowie kredytowej zawartej między kredytobiorcą a kredytodawcą. Bank przed podjęciem decyzji o udzieleniu kredytu weryfikuje informacje przedstawione przez klienta i przeprowadza dokładną analizę kredytowa. Sprawdza więc aktualne dochody osoby, koszty i zobowiązania, historię kredytową, a także dokładny wiek. Ważną kwestią jest również wysokość wkładu własnego, który często jest przyczyną, przez którą nie każdy jest w stanie zaciągnąć takie zobowiązanie.

Zazwyczaj stanowi on około dwudziestu procent wartości samej nieruchomości

Niestety, ale mało kto dysponuje taką sumą pieniężną w danej chwili i tym samym mało kto jest w stanie bez zmiany zasad banku zaciągnąć tego typu kredyt. Szczególnie problem mają osoby, które dopiero co weszły na rynek pracy i zaczynają samodzielnie zarabiać. Takie osoby nie posiadają odłożonych pieniędzy zazwyczaj i taki wkład bardzo ciężko im uzbierać, przy płaceniu za wynajem innego mieszkania. Jest to znacznie utrudnienie.