Porady

Czy można odzyskać ubezpieczenie kredytu?

Czy można odzyskać ubezpieczenie kredytu?Bank, który zdecydował się udzielić klientowi kredytu chce odzyskać pożyczone pieniądze. Dlatego też stosuje różne formy jego zabezpieczenia. Jednym z najczęściej stosowanych zabezpieczeń jest wykupienie przez kredytobiorcę ubezpieczenia. Czy po wcześniejszej spłacie kredytu mamy szanse na zwrot ubezpieczenia?

Jeszcze kilka lat temu najczęściej stosowanym rodzajem zabezpieczenia kredytów były poręczenie. Osoba trzecia, która zgodziła się zostać żyrantem zobowiązywała się, że w chwili pojawienia się problemów z płaceniem rat, przejmie spłatę rat. Obecnie poręczenie jest stosowane coraz rzadziej. O wiele częściej banki wymagają ubezpieczenia kredytu. W ten sposób bank zabezpiecza się na wypadek:

–    utraty zatrudnienia przez kredytobiorcę;

–    powstania niezdolności do pracy;

–    trwałego inwalidztwa;

–    śmierci kredytobiorcy.

Osoby, które biorą kredyt hipoteczny muszą ubezpieczyć również nieruchomość.

Spłata kredytu, a zwrot ubezpieczenia

Kredytobiorcy, którzy wcześniej spłacą kredyt mają prawo ubiegać się o zwrot ubezpieczenia. Gdy składka ubezpieczeniowa została przez bank pobrana z góry za cały okres kredytowania, to kredytobiorca może wystąpić, aby za cały okres ochrony, gdy nie była ona wykorzystana, została mu zwrócona cała kwota. Bank nie może odmówić zwrotu ubezpieczenia, gdyż w ten sposób złamałby artykuł 813 Kodeksu cywilnego. Również w przypadku pobierania składki w systemie miesięcznym kredytobiorca, który wcześniej spłacił kredyt ma prawo ubiegać się o jej zwrot. W tym jednak przypadku konieczne będzie dokonanie szczegółowego rozliczenia.

Kredytobiorcy, którzy chcą otrzymać zwrot składki muszą sami zwrócić się o to do banku. Warto też pamiętać, że z roszczeniem występuje się do banku. Stroną jest bowiem w tym przypadku bank, a nie zakład ubezpieczeń. O zwrot składki mogą ubiegać się również kredytobiorcy, którym bank wypowie umowę kredytową. Także, gdy bank sprzeda ubezpieczony kredyt firmie windykacyjnej, kredytobiorca ma prawo ubiegać się o zwrot składki.

Ubezpieczenie podnosi koszt kredytu, spłacają go wcześniej warto domagać się zwrotu składki.