Porady

Co wpływa na koszt kredytu mieszkaniowego?

Koszt kredytu mieszkaniowego jest niezwykle istotny dla potencjalnego kredytodawcy. Dlatego też warto wiedzieć o tym, co się w takie koszty wlicza. Im ich więcej, tym kredyt mieszkaniowy jest ostatecznie droższy. Podstawowym kosztem w tym wypadku jest oprocentowanie.


Banki same ustalają jego wysokość i na nim bezpośrednio zarabiają. Oprocentowanie składa się z dwóch elementów: podstawowej stopy procentowej i marży banku. Podstawowa stopa procentowa jest uzależniona od gospodarki i rynku kapitałowego. WIBOR jest więc zmiennym parametrem wpływającym na koszt kredytu. Z tego wnika, że jeżeli ta stopa procentowa kształtuje się na niższym poziomie, to mniej zapłaci się za kredyt.

W przeciwnym wypadku konsekwencja będzie odwrotna

Z kolei stałą częścią oprocentowania kredytu jest marża banku. Tą już bank ustala w zależności od poniesionego ryzyka i regulaminu. Można ją negocjować, jeżeli bank przyjmuje takie możliwości. Ponadto w większości placówek jednym z warunków uzyskania samego kredytu mieszkaniowego jest ubezpieczenie nieruchomości od zdarzeń losowych albo od innych rzeczy, które bank wymaga. To element bankowego zabezpieczenia w sytuacji, gdy kredytobiorca z różnych przyczyn nie da rady regulować zadłużenia. Do innych, dodatkowych ubezpieczeń wymaganych indywidualnie w zależności od banku, zalicza się przykładowo ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie od utraty pracy, czy nawet na wypadek śmierci dłużnika Z tego zabezpieczenia korzysta nie tylko bank, ale i rodzina dłużnika, która następnie nie musi samodzielnie spłacać długów kredytowych. Jednak warto zdawać sobie sprawę z tego, że ubezpieczenie takie jest dodatkowym kosztem kredytowym, który należy ponieść.

Innymi kosztami są wszelkie prowizje pobierane przez bank

Mogą nimi być prowizja od udzielenia kredytu, ubezpieczenie pomostowe, czy nawet od niskiego wkładu własnego. Tak więc, jeżeli widzi się oprocentowanie kredytu oferowane przez bank, to należy do niego doliczyć jeszcze szereg różnych opłat, które w konsekwencji powiększają sumę kosztów, jakie należy ponieść w związku z kredytem.