Zabezpieczanie danych Zabezpieczanie PC

Backupy – kiedy nam się przydadzą?

Dla zwykłego użytkownika oprogramowania tak zwane backupy mogą nie mieć większego znaczenia, jeśli chodzi jednak o oprogramowanie, z którego korzysta wielu różnych użytkowników lub też które działa jako oprogramowanie sieciowe to takie zapisy są wskazane. Po pierwsze muszą być one wykonywane regularnie. Ich częstotliwość uzależniona jest od charakteru stosowanego oprogramowania. Mogą być one wykonywane raz na dobę lub co kilka dni, ale zdarza się także, że zapisy wykonywane są także co kilka godzin.Ważne jest aby wykonywanie kopii zapasowych nie uniemożliwiało korzystanie z oprogramowania, aczkolwiek także nie zawsze jest to osiągalne, wtedy na ogół kopie dokonywane są już po godzinach pracy firmy.

Istota może być tutaj różna, na ogół przyjmuje się, że najlepszym rozwiązaniem jest skopiowanie każdorazowo samej bazy danych, która w dobrze napisanym oprogramowaniu jest w pełni niezależna od samej aplikacji, tak więc program działać będzie dokładnie tak samo, niezależnie od tego jakie dane znajdować będą się w bazie danych. Każdy zapis bazy danych także może być osobno przechowywany, w zależności jeszcze ile miejsca zajmować będzie taka kopia zapasowa i czy przechowywanie poprzednich wersji ma jakikolwiek sens. Może być to istotne wtedy gdy istnieje potrzeba odtworzenia danych archiwalnych lub też danych za konkretny okres, jednak istnieją także i takie systemy w których po pewnym czasie stają się po prostu bez użyteczne. Wykonywanie kopii jest jednym z najlepszych sposobów zabezpieczenia aplikacji, w razie poważnych awarii czy nawet ataku przestępców komputerowych aplikacja może być szybko przywrócona, i działać w pełni poprawnie.

Kopie zapasowe pozwalają także wykrywać ewentualne błędy w działaniu aplikacji. Porównywanie takich danych może dać odpowiedź na to co nie funkcjonuje poprawnie, oraz co może być przyczyną błędu, dotyczyć może to nawet dużych i znanych aplikacji. Wykonywanie kopii zapasowych odbywać powinno się automatycznie, co w znacznym stopniu zmniejsza ryzyko nie wykonania takiej kopii na skutek błędu ludzkiego, działanie oprogramowania które kopie wykonuje także powinno być kontrolowane i w razie potrzeb monitorowane.